Adatvédelmi nyilatkozat

A Vitéz Ádám E.V. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve; A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény; Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználók személyes adatait.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Vitéz Ádám E.V.

Email cím: info@futes-gazszereles.hu
Cím: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 34.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez, amelyet más célra semmilyen esetben sem kerül felhasználásra.

Az érintettek köre: a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltői

A kezelt adatok köre: a kapcsolatfelvételt kezdeményező felhasználók által a kapcsolatfelvétel során megadott a visszahívás és kapcsolatfelvétel teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email)

Az adatgyűjtés célja: a felhasználó által kért kapcsolatfelvétel.

Adatkezelési szabályzat

A személyes adatok kezelését az Eurógáz Hungária Kft. (továbbiakban adatkezelő) végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, a hatósági szervek kérelmétől eltekintve. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokat kizárólag kapcsolatfelvétel céljára használja, mely a nevet, email címet és telefonszámot tartalmazhatja, harmadik fél, vagy egyéb más tevékenységhez fel nem használja.

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az adatkezelő köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybe vevője tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

A felhasználók adatait az adatigénylő korlátlan ideig megőrzi.

A weboldal látogatói tudomásul veszik, hogy kapcsolatfelvételi igényük elküldésével adataikat az adatkezelő kapcsolatfelvételi célra használja.

Az adatkezelő az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Vitéz Ádám E.V.