A hatályos törvényrendelet (11/2013. III.21 NGM rendelet) értelmében minden, gázszolgáltatást igénybe vevő ingatlan tulajdonosa köteles rendszeresen, szakszerűen átvizsgáltatni a csatlakozó vezetékeket és a fogyasztói berendezéseket. A műszaki-biztonsági gázfelülvizsgálat kizárólag képesítéssel és gyakorlattal rendelkező szakember segítségével történhet, aki 2 példányban jegyzőkönyvbe veszi a rögzített adatokat, értékeket, illetve szakvéleményt. A beruházó, vagyis a gázfelülvizsgálatot kérvényező minden esetben aláírással ellátott dokumentummal tudja igazolni az aktuális kontrollvizsgálatot.

A 2015. év rendelet szerint a gázfelhasználói berendezések és a hozzájuk tartozói vezetékek ellenőrzésére 5 évente, a főcsatlakozók, azaz a gázmérő becsatlakoztatásáig húzódó vezetékek alapos áttekintésére pedig 10 évente szükséges sort keríteni. A 2013. évi szabályváltozás előírja, hogy az „A” kategóriás gázkészülékek, így a gáztűzhelyek felé szagelszívó elhelyezése szükséges. A helység átszellőztetését lehetővé tevő nyílászárók beszerelésével pedig a levegőztetés kérdése megoldható.

Mit jelent a gázfelülvizsgálat pontosan?

A gázfelülvizsgálat új gázkészülék bekötését, elemeinek rögzítését is jelentheti, de műszeres vizsgálatra is kiterjed az esetleges gázszivárgások kiszűrése érdekében. A fogyasztói berendezések állapotának felmérése elsőrendű feladata a szakembernek, aki a csatlakozó vezetékek anyagának sértetlenségét is ellenőrzi. A biztonsági berendezések átvilágításával garantálható a tulajdonos személyes védelme, és kivédhetőek a gázszivárgásból fakadó balesetek.

Tény, gázszolgáltatás igénybevétele esetén a tulajdonos felelőssége óriási. Nemcsak az előírás szerinti bekötésre kell figyelnie, de a vezetékek anyagára, a tömítésekre és a gázkészülékek üzemképességére is illik nagy hangsúlyt fektetni. Fontos, hogy az érintett személy azonnal szakember segítségét kérje, amennyiben a gázkészülék rossz levegőellátására, ill. az égéstermék nem megfelelő távozására gyanakodik. Bármilyen rendellenesség végzetes lehet, rögtön cselekedni kell. A teljes gázvezeték hálózat átvizsgálása hosszabb időt vesz igénybe, így a gázfelülvizsgálatot végző céggel előzetes egyeztetés szükséges.

Az egyén és háztartásának védelme érdekében a hazai gázszolgáltató művek az úgynevezett EPH (Egyén Potenciálra Hozás) nyilatkozat meglétéhez kötik a gázszolgáltatás nyújtását. Biztonsági okokból csak megfelelően, a helyi adottságok figyelembevételével kialakított villamos hálózatot engednek gáznyomás alá.